Версия для слабовидящих

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова»Меню

Акушерское дело на базе среднего общего образования (11 класс)


АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11кл)

Группа № дела ФИО
1. 2 2 Шапиева Самрат Абдурахмановна
2. 2 3 Коргалиева Аминат Магомедалиевна
3. 2 6 Халилова Салихат Рамазановна
4. 2 7 Адилова Джавгарат Абдулатиповна
5. 2 9 Курамагомедова Патимат Магомедовна
6. 2 13 Тахаева Султанат Арсеновна
7. 2 14 Османова Камила Олеговна
8. 2 16 Кухмазова Фатима Фазидиновна
9. 2 17 Тахаева Диана Салавутиновна
10. 2 20 Джамалудинова Джамиля Жамалудиновна
11. 2 21 Ибрагимхалилова Зулейка Шамхаловна
12. 45 26 Джамиева Сирена Шуриковна
13. 45 27 Даитова Исбаният Гаджибековна
14. 45 32 Ибиева Патимат Ибрагимовна
15. 45 33 Гаджиева Патимат Хайрутдиновна
16. 45 34 Меджидова Гюльпери Робертовна
17. 45 35 Исмаилова Раисат Алиасхабовна
18. 45 46 Багандова Луиза Мусаевна
19. 45 36 Гаджибекова Минаханум Магомедаминовна
20. 45 37 Ахмедова Уммугабибат Гариковна
21. 45 41 Мамонова Арина Александровна
22. 45 47 Рабаданова Эльза Арсланханова
23. 45 49 Абдуллаева Гулизар Иралиевна
24. 74 51 Расулова Марям Абдурахмановна
25. 74 52 Гулбагандова Гидаят Насрулаховна
26. 74 56 Нурмагомедова Марият Магомедовна
27. 74 57 Махмудова Хадижат Расуловна
28. 74 59 Джабраилова Зайнаб Магомедовна
29. 74 60 Рабаданова Патимат Рабадановна
30. 74 61 Разакова Патимат Мурадовна
31. 74 62 Курбанова Азиза Аскендеровна
32. 74 65 Магомедханова Асият Мансуровна
33. 74 66 Омарова Патимат Магомедовна
34. 74 70 Дадаева Майлюсат Тагировна
35. 74 71 Магомедова Марьям Мухсиновна
36. 74 72 Магомедова Алина Мухсиновна
37. 74 75 Савзиева Тамила Гусейновна
38. 91 76 Гасаева Марина Исаевна
39. 91 77 Магомедова Бегум Магомедовна
40. 91 79 Сулейманова Джума Сулеймановна
41. 91 80 Эльдарова Патимат Магомедовна
42. 91 81 Аваева Фарида Рустамовна
43. 91 82 Мамаева Лайла Бараганова
44. 91 84 Курбанова Диана Гусейновна
45. 91 89 Нурмагомедова Аминат Магомедгазиевна
46. 91 90 Гасанова Асият Казимбековна
47. 91 94 Бекеева Айбике Адильевна
48. 91 98 Магомедова Разият Алихановна
49. 91 99 Бариева Камила Шамильевна
50. 115 102 Саадулаева Хадижат Шамиловна