Версия для слабовидящих

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова»Меню

Сестринское дело филиал в г.Избербаше на базе основного общего образования (9 кл), внебюджетная очная форма


Группа № дела Ф.И.О Средний балл аттестата/диплома Дата рождения
14 1 Магомедова Сабина Арзулумовна 4,00 07.04.2006
14 2 Халилова Бегеси Бекболатовна 4,31 22.12.2005
14 3 Арслангереева Замира Садуллаевна 4,89 16.05.2007
14 4 Исрапилова Асият Магомедалиена 4,42 17.08.2007
14 5 Магомедова Амина Мухтаровна 4,5 14.03.2007
14 6 Мусаева Тамила Рустамовна 4,52 27.08.2007
14 7 Алиомарова Рукият Зубайругаджиевна 5,00 24.12.2006
14 8 Магомедова Сурият Гамидовна 5,00 08.04.2007
14 9 Азизова Джубарият Джамалутдиновна 3,75 18.11.2006
14 10 Казиева Алжанат Арслановна 4,33 23.06.2007
14 11 Абдурашидова Захра Магомедсаламовна 4,10 01.10.2006
14 12 Джамиева Мадина Гаписовна 4,57 12.01.2007
14 13 Азизова Гульбарият Наримановна 4,84 20.07.2007
14 14 Исмаилова Гульханум Ахавовна 4.42 23.02.2006
14 15 Гасанбекова Гульяна Гусейновна 4,89 27.01.2007
14 16 Пашукова Умукусум Шапиевна 4,68 23.01.2006
14 17 Вагабова Зарлу Абдулгамидовна 4,44 01.08.2007
14 18 Ибрагимова Арияна Абдуллаевна 4,94 23.10.2007
14 19 Исаева Шевре Магомедсаламовна 4,84 21.10.2007
14 20 Кадиева Рашидат Мурадовна 4,11 20.12.2006
14 21 Шапиева Мадина Юсуповна 5,00 07.11.2006
14 22 Меджидова Мадина Магомедганиповна 5,00 13.10.2006
14 23 Алибекова Маликат Загрутдиновна 4,94 01.03.2007
14 24 Абдулвагабова Амина Арсеновна 4,83 27.10.2006
14 25 Гаджиханова Алина Арсеновна 4,44 01.10.2007
54 26 Гапизова Ана Руслановна 4,22 19.07.2006
54 27 Ибилова Нармина Халидовна 3,38 14.11.2006
54 28 Абутова Умузагират Магомедсайгидовна 4,00 15.08.2007
54 29 Магомедоова Калимат Рустамовна 5,00 12.08.2006
54 30 Новрузова Саида Валерьевна 4,94 13.02.2007
54 31 Магомедова Марина Тимуровна 3,44 13.03.2007
54 32 Уцумиева Зубалжат Магомедхабибовна 4,38 08.06.2007
54 33 Алиева Саният Камилевна 4,38 26.06.2007
54 34 Сагидова Луиза Абдулмаликовна 4,00 13.03.2007
54 35 Имаилова Саният Магомедтагировна 4,63 03.07.2007
54 36 Ациева Саният Ильясовна 3,77 29.08.2007
54 37 Мусапирова Аминат Омаровна 4,57 07.10.2006
54 38 Магомедова Мадина Исламовна 4,16 19.01.2007
54 39 Бахмудова Миседу Мурадовна 3,61 03.04.2007
54 40 Раджабова Патимат Алиевна 3,94 28.09.2006
54 41 Магомедова Аминат Арсланалиевна 3,94 27.06.2007
54 42 Бадаева Разият Эльдархановна 3,94 16.07.2007
54 43 Алибаева Амина Алиевна 4,94 12.10.2007
54 45 Рамазанова Анагуль Руслановна 4,00 19.11.2006
54 46 Манатова Анисат Магомедсаидовна 4,42 17.01.2007
54 47 Газиева Марьям Руслановна 3,89 27.09.2021
54 48 Шихсаидова Милана Рустамовна 3,73 12.01.2007
54 49 Мусаева Джума Джамалудиновна 4,94 24.04.2006
54 50 Мухидинова Патимат Шамсулвараевна 3,94 26.07.2007
98 51 Ахмедова Патина Рашидовна 3,47 21.12.2006
98 52 Кадирова Лейла Магомедтагировна 4,63 23.08.2006
98 53 Халилова Сабина Ильмияминовна 4,52 13.10.2006