Версия для слабовидящих

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова»Меню

Лабораторная диагностика на базе среднего общего образования (11 кл)


Лабораторная диагностика на базе среднего общего образования (11 кл)
№ группы № личного дела Ф.И.О. абитуриента Средний балл аттестата Оригинал/ копия
1 9 3 Атаева Муслимат Ибрагимовна 5,00 копия
2 9 5 Юзбекова Гюзель Радиковна 5,00 копия
3 9 10 Магомедова Хадижат Шамилевна 5,00 копия
4 9 11 Хирамагомедова Ханзадай Раджабовна 5,00 оригинал
5 90 30 Надыров Амаль Оскарович 5,00 копия
6 90 34 Саадуева Алипат Абдулманаповна 5,00 копия
7 9 21 Ашурилова Салимат Мустапаевна 4,90 копия
8 9 4 Юнусова Роксана Ризвановна 4,89 оригинал
9 9 17 Раджабова Зульфия Тельмановна 4,89 оригинал
10 9 6 Гашимова Пати Исламовна 4,83 оригинал
11 9 19 Набиева Джамиля Шамильевна 4,83 оригинал
12 90 27 Иманалиева Айшат Хайбулаевна 4,80 оригинал
13 9 18 Омарова Амина Ахмедовна 4,71 копия
14 9 23 Сайдуллаева Камила Маратовна 4,56 оригинал
15 9 14 Загидова Мадина Магомедовна 4,53 оригинал
16 9 9 Абдулмуслимова Камилла Артуровна 4,50 оригинал
17 9 7 Омаева Назифе Темуровна 4,44 оригинал
18 90 29 Абдуразакова Мадина Умаровна 4,42 оригинал
19 90 33 Нурмагомедова Асият Тагировна 4,42 оригинал
20 9 16 Османова Муъминат Мурадовна 4,39 оригинал
21 9 1 Магомедова Патимат Абдулкасемовна 4,35 оригинал
22 9 22 Абдулвагабова Рукият Набигуллаевна 4,32 копия
23 9 24 Нурмагомедова Марият Гасановна 4,28 оригинал
24 9 2 Шамхалова Мадина Мухтаровна 4,26 оригинал
25 9 8 Набиева Хатимат Зубаировна 4,19 оригинал
26 90 31 Магомедова Айна Магомедзагидовна 4,15 оригинал
27 9 13 Багавдинова Написат Абдуразаковна 4,15 оригинал
28 90 28 Алибекова Аминат Муслимовна 4,12 оригинал
29 9 15 Алиханова Милана Гасановна 4,11 копия
30 90 26 Алиева Булбул Ахмедовна 4,11 оригинал
31 90 32 Садыкова Лейла Руслановна 4,07 копия
32 9 12 Бадрудинова Сапият Темирхановна 4,00 оригинал
33 9 20 Алидаров Дамир Селимханович 4,00 оригинал
34 9 25 Гамидова Залина Руслановна 4,00 оригинал