Версия для слабовидящих

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова»Меню

Лабораторная диагностика на базе среднего общего образования (11 класс)


ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Группа № дела ФИО
1. 8 3 Загидова Мадина Гаджимурадовна
2. 8 12 Даниялова Гульханум Рустамовна
3. 8 9 Рамазанова Камила Насиховна
4. 104 41 Сурхаева Афина Арифовна
5. 8 21 Муталимова Мадина Рамазановна
6. 8 10 Курбанова Саида Ахмедовна
7. 8 8 Султанова Асият Руслановна
8. 8 24 Гасанова Патимат Шамиловна
9. 104 32 Гаджимагомедова Айшат Магомедовна
10. 104 30 Рабаданова Джаминат Руслановна
11. 104 35 Багомедханова Асият Магомедхановна
12. 104 39 Газимагомедова Мадинат Магомедрасуловна
13. 8 19 Валимагомедова Айшат Магомедовна
14. 104 42 Хабибова Зарема Хизриевна
15. 104 48 Магомедова Барият Багируловна
16. 104 34 Аюбова Мадина Низамовна
17. 104 40 Аскендерова Загидат Вазировна
18. 8 14 Якубова Айшат Магомедгаджиевна
19. 104 31 Нугуманова Сафият Магомедариповна
20. 8 2 Джамалудинова Аминат Ахмеднабиевна
21. 8 17 Абдурашидова Аминат Магомедовна
22. 104 47 Ашикова Айшат Магомедовна
23. 8 15 Шамсудинова Хадижат Набигулаевна
24. 8 22 Джабраилова Аминат Аслудингаджиевна
25. 104 36 Алиева Саида Касумовна