Версия для слабовидящих

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова»Меню

Сестринское дело на базе среднего общего образования (11 класс), базовый уровень


СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Группа № дела ФИО
1. 3 2 Адамова Асият Мухамед-Алиевна
2. 3 5 Магомедова Динара Магомедовна
3. 3 7 Гитихмаева Патимат Гитихмаевна
4. 3 9 Абдусаламова Гульнара Магомедхабибовна
5. 3 13 Мутаева Саригет Абдулкаримовна
6. 3 15 Каратова Нуризат Романовна
7. 3 16 Тахиева Аминат Омаровна
8. 3 21 Сулейманова Патимат Магомедовна
9. 3 23 Дибирова Умугани Ахмедовна
10. 33 26 Гасаева Айшат Адамовна
11. 33 27 Расулова Патимат Камиловна
12. 33 28 Абдулазизова Асият Алихановна
13. 33 31 Османова Фарида Фархатовна
14. 33 33 Мусаева Патимат Магомедовна
15. 33 39 Абдулмуслимова Камила Артуровна
16. 33 40 Азизова Залина Идрисовна
17. 33 43 Махаева Хадижат Магомедовна
18. 33 44 Магомедова Баху Зикрулаевна
19. 33 45 Мусаева Халимат Газиявдибировна
20. 33 46 Магомедова Саида Абдулкаримовна
21. 70 51 Насрутдинова Асият Османовна
22. 70 52 Абдуллаева Гасипат Иралиевна
23. 70 54 Магомедова Гурейнат Магомедовна
24. 70 59 Джамбулатова Лаура Рабадановна
25. 70 62 Магомедова Патимат Магомедгазалевна
26. 70 63 Магомедова Амина Магомедовна
27. 70 67 Кикова Фатимат Сиражудиновна
28. 70 72 Муртазалиева Аксана Арсеновна
29. 86 76 Канниева Мадина Арсеновна
30. 86 77 Аскандарова Чимназ Магомедовна
31. 86 84 Гусейнова Марьяна Алижановна
32. 86 85 Салманова Салимат Абдурахмановна
33. 86 86 Мамаева Мадина Сайрановна
34. 86 87 Иманшапиева Сабрина Бейбулатовна
35. 86 90 Чупанова Раиса Омаровна
36. 86 91 Саидова Гульнара Джаммирзаевна
37. 86 92 Османова Дженнет Абуталиповна
38. 86 96 Сайпудинова Жапарат Мирзабеговна
39. 98 103 Абдуллаева Амина Сейрулаховна
40. 98 106 Муттагирова Каримат Мугажировна
41. 98 107 Рамазанова Заира Саидметовна
42. 98 109 Азизова Хадижат Идрисовна
43. 98 114 Таймазгаджиева Алина Алибековна
44. 98 115 Мирзаханова Сабина Магомедзапировна
45. 98 116 Сафаралиева Хадижат Сафаралиевна
46. 98 118 Алиева Наида Мавлидмагомедовна
47. 98 120 Муртузалиева Аминат Рамазановна
48. 98 121 Расулова Зумрут Идрисовна
49. 98 122 Магомедрасулова Асият Ахмедовна
50. 98 125 Шахманаева Азинат Губайдуллаевна